Tham quan nhà máy

Thu nhận

phòng thí nghiệm CNAS

Phòng họp

Đường đi bộ văn phòng

xưởng đóng gói

máy tiêm

máy tufting

máy đóng gói

kệ khuôn ép

Xưởng bàn chải đánh răng

Máy làm sáp chỉ nha khoa

xưởng lau ướt

xưởng lau ướt